สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.โชกเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-08-2563 265 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.โชกเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศจริงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 แต่เนื่องจากติดปัญหาระบบสำนักงานจึงมาลงประกาศวันนี้